Tagarchief: maandrapportage

Hoe gebruiken financieel adviseurs de websites van fondsaanbieders?

Enkele lessen uit de Verenigde Staten…

Hoe worden websites van fondshuizen gebruikt door financieel adviseurs? Die vraag stond centraal in een online enquête van AdvisorPerspectives.com, een Amerikaanse website voor financieel adviseurs. Begin april 2013 verschenen de resultaten.

Nu is Nederland geen Amerika, maar het is interessant om te zien op welke wijze financieel adviseurs in de VS zich laten informeren over beleggingsfondsen. En als je naar de resultaten kijkt, zegt mijn ‘gut feeling’ dat de Amerikaanse situatie goed vergelijkbaar is met die in Nederland.

Waar vindt financieel adviseur informatie over fondsen?

De belangrijkste bron van informatie voor financieel adviseurs in de VS zijn onafhankelijke beleggingssites (zoals Morningstar). Bijna net zo belangrijk wordt het persoonlijke contact met een vertegenwoordiger van een fondshuis beschouwd. Op een goede derde plek staat de site van een fondshuis.

bronnen_van_fondsinformatie
Bron: Advisor Perspectives Mutual Fund-Site Survey 2013

Persoonlijk contact bijna net zo belangrijk als online informatie

 
Wat zoekt financieel adviseur op site fondsaanbieder?

Het belangrijkste dat de Amerikaanse financieel adviseur zoekt op de site van een fondshuis is gedetailleerde informatie over een fonds. Ook relevant vindt men de mogelijkheid om prospecti en factsheets te downloaden en commentaren van fondsbeheerders te lezen.

gewenste site-content
Bron: Advisor Perspectives Mutual Fund-Site Survey 2013

Fondsinformatie en visies meest interessante content

 
Hoe vaak wordt mobile device gebruikt voor fondsinformatie?

Terwijl de opmars van mobiele apparaten onmiskenbaar is, is het de vraag in hoeverre financieel adviseurs tijdens hun werk fondsgerelateerde informatie op een smartphone of tablet zoeken. De uitkomst van de enquête vind ik verrassend. Maar liefst 36% zoekt (nu al) minimaal één keer per week toegang tot fondsinformatie via een smartphone of tablet.

gebruik_mobiel_apparaat
Bron: Advisor Perspectives Mutual Fund-Site Survey 2013

Smartphone en tablet nu al door meer dan de helft gebruikt

In het gebruik van beide mobiele apparaten zit overigens wel verschil. Smartphones worden vooral gebruikt om de koersen (NAV’s) van fondsen op te zoeken, terwijl op tablets een veel bredere set aan fondsinformatie wordt opgevraagd, zoals beleggings- en marktvisies en gedetailleerde fondsinformatie.

Wat kunnen fondsaanbieders hier leren van situatie in VS?

Los van de vraag of de Amerikaanse situatie wezenlijk anders is dan die in Nederland, kan elke fondsaanbieder in Nederland zichzelf wel afvragen of een aantal zaken goed geregeld zijn:

  1. Is de fondsinformatie bij externe websites (Morningstar, VEB, Fondsnieuws) correct en up-to-date?
  2. Is de fysieke informatie die tijdens een persoonlijk contact wordt achtergelaten duidelijk en relevant?
  3. Is de fondsinformatie op de eigen site relevant voor de juiste doelgroep?
  4. Is de fondsinformatie op de eigen site makkelijk toegankelijk?
  5. Zijn factsheets en prospecti makkelijk toegankelijk? (Lees ook mijn 10 tips voor een betere factsheet)
  6. Is de website geschikt voor mobile devices?
  7. Is de aandacht voor webinars / multimedia-presentaties / video’s terecht en voor de juiste doelgroep?

Kijk op http://advisorperspectives.com voor meer bevindingen over het gebruik van fondsaanbieder-websites door financieel adviseurs in de Verenigde Staten.

 

10 tips voor factsheets van beleggingsfondsen

Iedere fondsaanbieder heeft ze: periodieke rapportages met de belangrijkste ontwikkelingen van een fonds. Vaak beschouwd als een noodzakelijk gegeven en een maandelijkse last. Maar zijn de factsheets niet veel meer dan dat? Absoluut!

Relevante informatie

In essentie zijn factsheets heel waardevol. Hun doel is immers om (potentiële) klanten te informeren. Een echt ‘klantcentraal’ uitgangspunt. Maar zijn de huidige factsheets ook werkelijk relevant voor de klant? Sluit de informatie aan bij wat hij verwacht, wat hij moet weten en wat hij wil weten? Zijn de risico’s helder, is het beleggingsbeleid duidelijk, zijn de kosten inzichtelijk?

Standaardisatie?

De factsheets van alle fondsaanbieders verschillen enorm in vorm, performanceberekeningen, getoonde risicomaatstaven, etc. Onderlinge vergelijking is moeilijk, zo niet onmogelijk. Heel jammer. Hoewel ik niet direct pleit voor regulering door de AFM, vind ik meer overeenstemming over de wijze van rapporteren zonder meer wenselijk. Voor het zover is, geef ik graag 10 tips voor een betere factsheet.

10 tips voor een nuttige factsheet1

Klik op de afbeelding om de 10 tips meer in detail te bekijken.

Hoe ziet de ideale factsheet er dan uit?

Met woorden alleen ben je er niet natuurlijk. Daarom heb ik de daad bij het woord gevoegd en samen met Vink Grafische Vormgeving een factsheet samengesteld voor het volledig fictieve Dester Wereld Fonds.

Voorbeeld_factsheet_beleggingsfonds

Klik op de afbeelding om de factsheet meer in detail te bekijken.