Tagarchief: aandelenfonds

3 tips om lange artikelen hapklaar te presenteren

Je zult maar voor een fondshuis werken. En daarmee zo’n 10 tot 100 fondsen vertegenwoordigen. Van even zoveel fondsmanagers. Die allemaal hun eigen strategie volgen. Allemaal hun eigen visie hebben. En die ook opschrijven…

Dan heb je dus massa’s artikelen. Een enorme hoeveelheid content. Elke maand, week, dag misschien zelfs. En dan word je ook nog geacht al die content te vertalen naar interessante beleggingsideeën voor je klanten. Tja, logisch dat je dan soms lukraak selecteert en een artikel één-op-één doorzet naar een lijstje klanten. Maar werkt dat?

Presenteer content in hapklare brokkenbistro a gogo

Net als jij, zijn ook je klanten ‘kijkers’ geworden. Een artikel wordt voornamelijk ‘gescand’. Een inleiding wordt wellicht nog net gelezen, maar daarna gaat de aandacht op aan subkopjes. Dus….

  1. Zorg voor een sterke titel. Een goede titel trekt direct de aandacht en zuigt je klant naar de rest van het verhaal.
  2. Geef een concrete samenvatting. Maak in 2 of maximaal 3 zinnen duidelijk wat je klant aan de informatie heeft. Maak als het kan een link naar de actualiteit. De samenvatting kán de inleiding zijn, maar ook los worden gebruikt.
  3. Creëer extra alinea’s met duidelijke subkopjes.

Ook voor Engelstalige artikelen!

Ik durf te beweren dat je ook Engelstalige artikelen op dezelfde wijze moet pimpen. Maak ook dan een Nederlandse samenvatting/inleiding en gebruik Nederlandse titels en subtitels. Simpelweg omdat het prettiger ‘scant’. Zelfs als je gewend bent om veel Engels te lezen.

Redigeren niet altijd nodig

Natuurlijk kan elk artikel (opnieuw) een bewerking gebruiken. Zeker als het om een vertaling gaat. Maar de kosten en moeite die met redigeren gepaard gaan, zijn beter besteed aan selectieve campagnes.

Kleine tijdsinvestering betaalt zich uit

Ook ‘pimpen’ kost tijd, maar veel minder dan compleet redigeren. Als je wilt dat jouw klanten je fondsen herkennen, volgen en vertrouwen, zijn continue updates een uitstekend middel. Maar presenteer de updates hapklaar.

Mmm…

Catering van bistro a gogo 

 

 

 

10 tips voor factsheets van beleggingsfondsen

Iedere fondsaanbieder heeft ze: periodieke rapportages met de belangrijkste ontwikkelingen van een fonds. Vaak beschouwd als een noodzakelijk gegeven en een maandelijkse last. Maar zijn de factsheets niet veel meer dan dat? Absoluut!

Relevante informatie

In essentie zijn factsheets heel waardevol. Hun doel is immers om (potentiële) klanten te informeren. Een echt ‘klantcentraal’ uitgangspunt. Maar zijn de huidige factsheets ook werkelijk relevant voor de klant? Sluit de informatie aan bij wat hij verwacht, wat hij moet weten en wat hij wil weten? Zijn de risico’s helder, is het beleggingsbeleid duidelijk, zijn de kosten inzichtelijk?

Standaardisatie?

De factsheets van alle fondsaanbieders verschillen enorm in vorm, performanceberekeningen, getoonde risicomaatstaven, etc. Onderlinge vergelijking is moeilijk, zo niet onmogelijk. Heel jammer. Hoewel ik niet direct pleit voor regulering door de AFM, vind ik meer overeenstemming over de wijze van rapporteren zonder meer wenselijk. Voor het zover is, geef ik graag 10 tips voor een betere factsheet.

10 tips voor een nuttige factsheet1

Klik op de afbeelding om de 10 tips meer in detail te bekijken.

Hoe ziet de ideale factsheet er dan uit?

Met woorden alleen ben je er niet natuurlijk. Daarom heb ik de daad bij het woord gevoegd en samen met Vink Grafische Vormgeving een factsheet samengesteld voor het volledig fictieve Dester Wereld Fonds.

Voorbeeld_factsheet_beleggingsfonds

Klik op de afbeelding om de factsheet meer in detail te bekijken.